About me

ชื่อ            :   ธราศัย จ้อยเจริญ

ชื่อเล่น      :   เอ

เกิดเมื่อ     :   2 สิงหาคม 2522

อาชีพ        :    พนักงานรับวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย

ตำแหน่ง    :   พนักงานการเดินรถ 6 รับผิดชอบด้านการโดยสารต่างประเทศ

การศึกษา  :  วิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 49 แผนกการเดินรถ

                       กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการ  

                       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความสามารถพิเศษ : ภาษาอังกฤษ 

ความสนใจ  :  การท่องเที่ยว , ประวัติศาสตร์ , ภาษาต่างประเทศ

งานอดิเรก   :  อ่านหนังสือ , ทำอาหาร , เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ 

 hello-hi Glitter graphics   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s