ธุรกิจที่สามารถใช้ระบบ ERP

slider_pic4

1.     ERP ชนิดที่ใช้กับทุกธุรกิจหรือเฉพาะบางธุรกิจ 

ERP package โดยทั่วไปส่วนมากถูกออกแบบให้สามารถใช้ได้กับงานแทบทุกประเภทธุรกิจ แต่งานหลักของธุรกิจซึ่งได้แก่ การผลิต การขาย Logistics ฯลฯ มักจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของธุรกิจ ดังนั้นจึงมี ERP package ประเภทที่เจาะจงเฉพาะบางธุรกิจอยู่ในตลาดด้วย เช่น ERP package สำหรับอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมยา เป็นต้น

2. ERP สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่หรือสำหรับ SMEs 
แต่เดิมนั้น ERP package ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่อย่างแพร่หลาย ต่อมาตลาดเริ่มอิ่มตัว ผู้ผลิตจึงได้เริ่มหันเป้ามาสู่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดย่อม ระบบและเนื้อหาของระบบงานหลักต่างๆจะไม่แตกต่างกันมาก เพียงแต่ในธุรกิจขนาดใหญ่จะมีปริมาณของเนื้องานมากขึ้น ปัจจุบันมี ERP package ที่ออกแบบโดยเน้นสำหรับการใช้งานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะ ออกมาจำหน่ายมากขึ้น เช่น

– Oracle Application/Oracle
– People Soft
– SAP
– CONTROL
– IFS Application
– MFG/PRO
– J.D. Edwards

ตัวอย่างธุรกิจที่ใช้ระบบ ERP

1.UC – เป็นบริษัทที่ผลิตและประกอบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ สินค้าของบริษัทมีหลากหลายอย่าง ทั้ง Logic Devices , Memory, Mass Storage, ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์, อุปกรณ์ Networking ฯลฯ ในต้นทศวรรษที่ 1990 ทางบริษัทฯ ไม่พอใจระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการระบบการผลิตและกระจายสินค้า โดยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบทันทีทันใด รวมถึงมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและซ้ำซ้อน ผู้บริหารไม่สามารถได้ข้อมูลแบบ Real Time ความไม่มีประสิทธิภาพของระบบบั่นทอนความสามารถของบริษัทในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยในปี 1993 ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ ERP ระบบใหม่เชื่อมโยงข้อมูลของการวางแผน การจัดการคำสั่งลูกค้า การจัดซื้อ และการผลิต ได้ดีมากขึ้น

IFS Solution Thai.jpg

2.ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ ไทย – ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการก่อสร้างและบริหารโรงงานเชิงอนุรักษ์ได้ใช้ไอเอฟเอส แอ็พพลิเคชั่นที่เป็นระบบ ERP แบบครบวงจร มุ่งเน้นการบริหารงานโครงการและให้บริษัทเข้าสู่สากล ทำให้บริษัททำงานได้อย่างเป็นมาตรฐานมากขึ้นด้วยระบบ ERP ที่มีการเชื่อมต่อระบบของสาขาทั่วโลก เพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาการทำงาน

Somboon.jpg

3.บริษัทสมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี – เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพลาข้าง ด้วยระยะเวลาการทำธุรกิจ พิสูจน์ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ที่สำคัญกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่นำระบบ ERP ของ SAP ไปใช้งานเพื่อทดแทนระบบงานเดิม ในการนำ SAP มาใช้ในองค์กร เพราะต้องการนำระบบ ERP มาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ เรียกดูข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมที่ต้องใช้เวลางาน

TTIS.jpg

4.บริษัท ไทยแลนด์ เทรดดิ้ง อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด – ธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งพิมพ์โดยมุ่งเน้นทางด้านสิ่งทอเป็นหลัก ะบบเก่า ของบริษัทฯ มีปัญหาค่อนข้างมาก เช่น ปัญหาเรื่องการเก็บข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ความซับซ้อนของ โปรแกรม ความซับซ้อนของข้อมูล จากปัญหาดังกล่าวบริษัทฯ ได้มีการสร้างระบบ ERP ขึ้น จะคำนึงถึง 4 ส่วนใหญ่ๆ ของระบบเท่านั้น คือ ระบบงานขาย ระบบลูกค้า คลังสินค้า ให้เข้ากับความต้องการของบริษัท เมื่อนำระบบ ERP มาใช้พบว่า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ใช้งานง่าย สะดวก

tot.png

5.ทีโอที – บริษัท ทีโอที ได้มีการนำระบบ ERP มาใช้งานโดยใช้ระบบ SAP ก่อนที่จะมาใช้ระบบ SAP นั้น บริษัทใช้ระบบ Manual ซึ่งมีความล้าช้า บริษัทจึงนำระบบใหม่เข้ามาใช้โดยใช้โปรแกรม SAP ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

crystalsoft.jpg

6.บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) – จำหน่ายผลิตภัณฑ์ FORMA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยี Client / Server เพื่อรองรับธุรกรรมที่มีจำนวน Transaction ปริมาณมาก และต้องการความปลอดภัยของข้อมูลสูง ทีมงานบริหารของคริสตอลซอฟท์มีความคิดที่จะใช้ระบบ ERPที่มีความสามารถเหนือกว่าหรือทัดเทียมซอฟท์แวร์จากต่างประเทศ จากประสบการณ์ในการผลิตซอฟท์แวร์ FORMULA ERP นสามารถเป็นผู้นำในการผลิตซอฟท์แวร์ทางด้านบัญชี ให้ผู้อื่นเดินตามและมีจำนวนผู้ใช้งานบน Windows มากที่สุด ทีมงานจึงไม่หยุดอยู่แต่เพียงแค่นั้น ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ FORMA ERP ขึ้นมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ คือ FORMA TRD สำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป

dunkin donut.jpg

7.ดันกิ้นโดนัท – ระบบ ERP ถูกนำมาช่วยในการจัดการวัตถุดิบให้มีจำนวนพอเหมาะกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละร้าน ซึ่งช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องมีของเหลือค้างสต็อก ระบบ ERP ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงและเก็บข้อมูลของสาขาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ฝ่ายการตลาดสามารถรับรู้ข้อมูลการขายของแต่ละร้านในช่วงเวลาต่างๆได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้สิ้นสุดในแต่ละวัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนกลยุทธ์และกำหนดรายการส่งเสริมการขายได้อย่างรวดเร็ว และนำข้อมูลมาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์แนวโน้มและวางแผนการบริหารได้อย่างทันท่วงที

8.เกรซ ออฟ อาร์ท – ผลิตอัญมณีไทยขนาดกลางโดนแรงกดดันจากการแข่งขันจนรายได้ถดถอยต่อเนื่อง ทำให้ต้องตัดสินใจปรับกลยุทธ์ธุรกิจจากการรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า มาเป็นการออกแบบเครื่องประดับด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นของตนเองแล้วนำไปเสนอขายให้ลูกค้าแทน และได้มีการนำระบบไอทีเข้าช่วย ระบบที่ใช้ ก็คือ ERP ระบบดังกล่าวได้เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ คือ ตั้งแต่การบริหารจัดการระบบสต็อกวัตถุดิบ ไปจนถึงระหว่างกระบวนการผลิตที่ขั้นตอนการผลิต ด้วยระบบ ERP บริษัทสามารถมีระบบบริหารทรัพยากรในการผลิตซึ่งก็คือวัตถุดิบที่อยู่มากกว่า 10,000 ชนิด ได้แก่เพชร พลอย และหิน ในขนาด สีและเฉด รูปร่าง และคุณภาพ ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบอีอาร์พีนี้ช่วยให้ บริษัทสามารถเห็นสถานะของสต็อกแบบเรียลไทม์ ทำให้รู้ว่าวัตถุดิบตัวไหนที่ต้องสั่งเพิ่มบ้าง หรือต้องเตรียมสั่งเพิ่มเมื่อใด เมื่อระบบคอมพิวเตอร์คำนวณให้จากปริมาณออร์เดอร์ที่เข้ามา

PAT_logo.jpg

9.การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) – ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการท่าเรือ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน โดยเปิดให้บริการต่าง ๆ มากมาย เช่น บริการให้เช่าสถานที่ บริการรับฝากเก็บและบรรจุสินค้าเข้าตู้เพื่อการส่งออก บริการกองพัสดุ บริการขุดลอกร่องน้ำ บริการพื้นที่จอดรถ และบริการท่าเทียบเรือชายฝั่ง เป็นต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปด้าน ERP มาประยุกต์ใช้ ซึ่งทางกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาระบบ ERP ได้เข้ามารปรับข้อมูลในระบบให้ถูกต้องครบถ้วน การปรับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละบุคคล รวมทั้งแผนกฝึกอบรมผู้ใช้งาน เพื่อสามารถรองรับการปฏิบัติงานด้วยระบบ ERP ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ของ กทท. ให้มีความเชื่อมโยงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่สามารถใช้พื้นฐานข้อมูลเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา :

http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/erp/05.html

http://www.openerpthailand.org/viewtopic.php?f=4&t=134

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s