รายละเอียดและ Module ของระบบ SAP

SAP มิใช่แค่โปรแกรมบัญชี 

แต่เป็นเทคโนโลยีสำหรับแอพพลิเคชันทางธุรกิจ

 

 

SAP เป็นชื่อบริษัทและยี่ห้อของโปรแกรมประเภท ERP

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึงระบบงานที่ควบคุมการบริหารทรัพยากรภายในบริษัท  มักจะมีลักษณะที่  integrate คือมีข้อมูลเชื่อมโยงกันหลายระบบ  ตั้งแต่ระบบจัดซื้อ การวางแผนการผลิต ระบบต้นทุน ระบบบัญชี การจัดการสินค้าคงคลัง การขายและการกระจายสินค้า ไปจนถึงการจัดการสินทรัพย์และการบริหารงานบุคคล  เรียกได้ว่ากระบวนการทางธุรกรรมเกือบทั้งหมดของบริษัท สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมประเภท ERP  ผู้ที่มีความรู้ของ SAP จึงเป็นที่ต้องการตัว เงินเดือนก็สูงตามขึ้นไป และเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คนนิยมเรียน  SAP เพื่อปรับฐานเงินเดือนขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายในการเรียน SAP ในประเทศไทยราคาต่อครอสจะค่อนข้างสูงเลยทีเดียว

  


 

องค์ประกอบของ SAP (SAP R/3 Modules)

1. Sales And Distribution (SD)
เป็นเรื่องของ Sale ทั้งหมด ตั้งแต่การับ Order ลูกค้าจนถึงส่งของให้ลูกค้า

2. Material Management (MM)
เป็นเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับ Raw Material ทั้งหมด

3. Production Planning (PP)
เป็นเรื่องของ Schedule การผลิตหรือ วางแผนการผลิตว่าจะผลิตเท่าไหร่   เป็นส่วนของ MRP

4. Quality Management (QM)
เป็นเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และ Product ต่างๆ

5. Plant Maintenance (PM)
เป็นเรื่องการ Manage เครื่องจักรหรือ Resource ต่างๆ

6. Human Resource (HR)
เป็นเรื่องการจัดการกับคน รวมถึงเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ

7. Financial Account (FI)
เป็นการทำบัญชีสำหรับคนภายนอก เช่น รายงานส่งสรรพากร

8. Controlling (CO)
เป็นการทำบัญชีสำหรับภายใน เช่น รายงานสำหรับผู้บริหารที่ใช้ในการตัดสินใจ

9. Asset Management (AM)
เป็นการบริหาร Fixed Asset ต่างๆ ได้แก่ เครื่องจักร รวมถึงการคิดค่าเสื่อมราคา

10. Project System (PS)
เป็นการบริหาร Project จะเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ Project และนำไปเชื่อมต่อกับ Module ต่างๆ
เช่นเงินลงทุนจะไปเชื่อมกับ FI เป็นต้น

11. Workflow (WF)
เป็นเรื่องของ Workflow ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่าง Auto เช่น ส่งคำสั่งผ่าน E-Mail

12. Industry Solution (IS)
เป็น Module เพิ่มเติมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละ Industry

ในส่วน Application ทั้งหมดของระบบ SAPนั้น ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา ABAP หรือ Advance Business Application Programming (ABAP/4 ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมในยุคที่ 4 หรือ 4GL เป็นคำที่เรียกใน SAP Release 3.0 ส่วนใน SAP Release 4.0 เป็นต้นไป จะเรียกว่า ABAP เนื่องจากมีการพัฒนาภาษาโปรแกรม ABAP เป็นแบบObject-Oriented มากขึ้น) ในส่วนของ Run Time หรือ Kernel ของระบบ SAP นั้นถูกพัฒนามาจากภาษา C/C++ ในส่วนของการ Implement ระบบ SAP นั้น จะมีการทำ Customization หรือ Configuration (จริงๆแล้วก็คือการกำหนดค่า Parameter ต่างๆ) ผ่านทาง Implementation Guide (IMG) เพื่อให้ระบบงาน SAP ทำงานได้กับองค์กรนั้นๆซึ่งก็คือ SAP เป็น ERP Software Package ที่มีการทำงานในส่วนของ Customization ในระบบ SAP ให้เข้ากับหน่วยงานนั้นๆได้

บุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำ SAP

1.  SAP Application Analysts คือ ผู้ใช้งาน (End user) SAP ที่มีความรู้ทางด้านการซัพพอร์ต SAP Modules เช่น MM, PM, PP, FI/CO, SD, PS, HR, IS
2.  SAP System Analysts คือ บุคคลที่พัฒนา module ต่างๆมาใช้งาน ได้แก่
ABAP    ผู้เขียนและพัฒนาโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งาน
BATCH    ผู้ควบคุมดูแล Job ในกระบวนการต่างๆ บน SAP
BASIS    ผู้ดูแลระบบ SAP ให้ทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3.  SAP Authorization & Profile Analyst คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เหมือนกับตำรวจ ที่คอยดูแลหรือจัดลำดับความสำคัญของ user ที่จะเข้าใช้งาน SAP และคอยควบคุมกลไกการทำงานใน SAP
4.  Data Admin Analyst คือผู้ที่มีความรู้ใน MM, SD module และเรื่องธุรกิจการขายทั้งหมด ตั้งแต่การจัดการกับ Materials จนถึงการรับ Order และส่งสินค้าถึงมือลูกค้า

Application Module หลักๆในระบบ SAP

 • FI Financial Accounting หรือโมดูลทางด้านบัญชีการเงิน
 • CO Controlling หรือโมดูลทางด้านบัญชีจัดการหรือบัญชีบริหาร
 • AM Fixed Assets Management หรือโมดูลทางด้านการจัดกาสินทรัพย์ถาวร
 • SD Sale & Distributions หรือโมดูลทางด้านขายและการกระจายสินค้า
 • MM Material Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการวัตถุดิบ
 • PP Production Planning หรือโมดูลทางด้านการวางแผนการผลิต
 • QM Quality Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการด้านคุณภาพ
 • PM Plant Maintenance หรือโมดูลทางด้านการซ่อมบำรุงโรงงาน
 • HR Human Resource หรือโมดูลทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • TR Treasury หรือโมดูลทางด้านการบริหารการเงิน
 • WF Workflow หรือโมดูลทางด้าน Flow ของกระบวนการทำงาน
 • IS Industry Solutions คือส่วนระบบงานธุรกิจเฉพาะ โดยที่ไม่ใช่โมดูลมาตร
 • Project Systems – PS
 • System Management – BASIS
 • Advanced Business Application Programming – ABAP
 • Business Information Warehousing – BIW
 • Customer Relationship Management – CRM
 • Advanced Planner Optimizer – APO
 • Product Lifecycle Management – PLM

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www2.cs.science.cmu.ac.th

 

ที่มา :

http://www.oknation.net/blog/marinestone/2012/01/30/entry-1

http://it-edu.exteen.com/20091113/intro-sap-2-sap

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s